WYDARZENIA WE WSPÓLNOCIE POLSKIEJ
Stowarzyszenie „Wspólnota Polska”
zaprasza do udziału w

III edycji projektu
„Razem dla Edukacji”

którego przedmiotem jest współpraca polskich szkół ze szkołami funkcjonującymi w systemach oświaty innych państw prowadzących nauczanie języka polskiego, historii, geografii, kultury polskiej oraz innych przedmiotów nauczanych w języku polskim.

Celem konkursu jest wsparcie integracji dzieci i młodzieży polskiej zamieszkałych za granicą z dziećmi i młodzieżą w kraju poprzez realizację przedsięwzięć edukacyjnych o tematyce będącej przedmiotem zainteresowań obu stron, umożliwiających dzieciom i młodzieży polskiej za granicą doskonalenie znajomości języka polskiego i poznanie Polski, dzieciom i młodzieży szkół w Polsce polskiego dziedzictwa kulturowego za granicą, a nauczycielom wymianę wiedzy i doświadczeń dydaktyczno-wychowawczych.

Deklarację uczestnictwa należy przesłać
do18 listopada 2018 roku.


SZCZEGÓŁY PROJEKTU


WIĘCEJ WIADOMOŚCI WSPÓLNOTY POLSKIEJ
ŚWIAT POLONII

Polonijna Agencja Informacyjna Stowarzyszenia "Wspólnota Polska"

Podczas uroczystości zorganizowanej przez Towarzystwo Polskie im. Marszałka Józefa Piłsudskiego z okazji obchodów 100-lecia odzyskania Niepodległości przez Polskę minister edukacji i kultury María Julia Muñoz podkreśliła znaczenie zasług polskich imigrantów dla społeczeństwa ...

CZYTAJ WIĘCEJ

POLONIJNA AGENCJA INFORMACYJNA

Informacje Polonijnej Agencji Informacyjnej Stowarzyszenia "Wspólnota Polska"
pochodzą ze źródeł własnych, od osób prywatnych, mediów i organizacji polonijnych
ZACHĘCAMY PAŃSTWA DO UDZIAŁU W REDAGOWANIU WIADOMOŚCI POLONIJNYCH
PROSIMY O KONTAKT MAILOWY z redakcją   LUB   PRZEZ PROFIL FACEBOOK WSPÓLNOTY

WSPÓLNOTA POLSKA
DLA MŁODZIEŻY POLONIJNEJ

Stowarzyszenie "Wspólnota Polska" realizuje szereg programów skierowanych do młodzieży polonijnej i młodych Polakó mieszkających poza granicami kraju. Zachęcamy do zapoznania się z aktualnie prowadzonymi.


FORUM MŁODZIEŻY POLONIJNEJ


STYPENDIA SOCJALNE I NAUKOWE


KLUB STUDENTA POLONIJNEGO


WOLONTARIAT
WSPÓLNOTA POLSKA DLA POLSKICH SZKÓŁ

Stowarzyszenie "Wspólnota Polska" realizuje szereg programów skierowanych do polskich szkół za granicami kraju.


DOFINASOWANIE POLSKICH SZKÓŁ SPOŁECZNYCH


SZKOŁY PATRONACKIEBIEG 1918
RUN 1918


ŁĄCZY NASCZYM JEST BIEG 1918

W roku obchodów Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości przez Polskę Polski Komitet Olimpijski oraz Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” inicjują organizację w dniu 11 listopada 2018 r. na całym świecie Polonijnych Biegów Niepodległości.

Wracając pamięcią do tych historycznych wydarzeń, wpisując się w narodowe obchody Stulecia Odzyskania Niepodległości przez Polskę, chcemy aby w każdym polskim i polonijnym środowisku zorganizowano bieg w miejscach zamieszkanych przez Rodaków.

Pragniemy, żeby ta szczególna rocznica stała się okazją do organizacji wyjątkowej imprezy sportowej, a tym samym łączyła Polonię i Polaków w świecie. Liczymy, że będzie to również okazja do ukazania wszystkim, jak ważna dla całych pokoleń Polek i Polaków była i jest idea walki o wolność.

Chcemy też przy tej okazji pokazać, że potrafimy się cieszyć i radośnie świętować rocznice naszych wielkich historycznych sukcesów i dzielić się tą radością z mieszkańcami krajów zamieszkanych przez Polonię poprzez ich włączenie jako uczestników biegów.


Przeczytaj "Apel do Rodaków"
prezesa Stowarzyszenia "Wspólnota Polska" Dariusza Piotra Bonisławskiego
i prezesa Polskiego Komitetu Olimpijskiego Andrzeja Kraśnickiego


Proponujemy, aby w ramach organizowanych biegów jeden dystans wynosił symbolicznie 1918 metrów, tak aby podkreślić ich wyjątkowość oraz rocznicowy charakter.

Wierząc, że inicjatywa spotka się z odzewem wielu środowisk polskich i polonijnych, zachęcamy do promowania tego pomysłu na wszelkich forach polskich i polonijnych, tak aby w roku Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości przez Polskę jak najwięcej osób dowiedziało się o naszej pięknej historii oraz umiłowaniu wolności i patriotyzmu.
Organizacją inicjującą przeprowadzenie Polonijnych Biegów Niepodległości jest
Stowarzyszenie „Wspólnota Polska”.WIĘCEJ O BIEGU 1918


artem polonica

Wilnoteka

Festiwal Teatrów Szkolnych i Teatrałki 2018

Wilno teatrem stoi co udowadniają od najmłodszych lat swoim zaangażowaniem, pasją i bogatą wyobraźnią dzieci z polskich szkół .

18 kwietnia w Domu Kultury Polskiej w Wilnie odbył się zorganizowany przez Macierz Szkolną XXII Festiwal Teatrów Szkolnych, zaś dzień później Szkoła im. Szymona Konarskiego w Wilnie zaprosiła na swój tradycyjny przegląd "Teatrałki". Obie imprezy przyciągnęły wielu młodych aktorów-amatorów, którzy pomimo braku profesjonalnego wykształcenia całkiem dobrze odnaleźli się na scenie.

Polecamy materiał o Festiwalach w naszym portalu ...

FIlm: Wilnoteka
BIBLIOTEKA
STOWARZYSZENIA

Stowarzyszenie "Wspólnota Polska"
proponuje lekturę artykułów i wydawnictw multimedialnych traktujących o polskiej historii, kulturze i tradycji.
facebook