SWP


NOWOŚCI WE "WSPÓLNOCIE POLSKIEJ"

WIĘCEJ WIADOMOŚCI WSPÓLNOTY POLSKIEJ
OŚRODEK DOSKONALENIA NAUCZYCIELIPODRĘCZNIKI - POMOCE DYDAKTYCZNE
Karol Józef Wojtyła - święty Jan Paweł II

18 maja przypada rocznica urodzin świętego Jana Pawła II, papieża Polaka, postaci która zaważyła na losach naszej ojczyzny, ale też w dużej mierze świata. O Jego historii napisano wiele, jest powszechnie znana więc my, dzisiaj postaramy się zwrócić Państwa uwagę tylko na kilka aspektów jego dzieła. Zacznijmy więc tą subiektywną opowieść o Karolu Józefie Wojtyle, człowieku, który stał się świętym kościoła katolickiego. Zapraszamy do serwisu specjalnego poświęconego rocznicy urodzin Naszego Papieża.


ANNUNTIO VOBIS GAUDIUM MAGNUM: HABEMUS PAPAM
SERWIS SPECJALNY Z OKAZJI 42. ROCZNICY WYBORU KARDYNAŁA KAROLA WOJTYŁY NA PAPIEŻA

SETNA ROCZNICA ŚWIĘTEGO JANA PAWŁA II


BIBLIOTEKA
STOWARZYSZENIA

Stowarzyszenie "Wspólnota Polska"
proponuje lekturę artykułów i wydawnictw multimedialnych traktujących o polskiej historii, kulturze i tradycji.

Stowarzyszenie "Wspólnota Polska" otrzymało dofinansowanie projektu
w ramach działań 3.4. Dotacje na Kapitał obrotowy programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020
Nr umowy: POIR.03.04.00-14-0908/20-00


Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2023

Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów