V Światowy Zjazd Polonii i Polaków z Zagranicy



PORTAL INTERNETOWY ZJAZDU





WIĘCEJ WIADOMOŚCI WSPÓLNOTY POLSKIEJ




ŚWIAT POLONII

Polonijna Agencja Informacyjna Stowarzyszenia "Wspólnota Polska"

12.10 odbył się finał konkursu recytatorskiego „Patriotyzm jest w nas” dla klas IV –VII, w którym wzięło udział 27 uczniów. Jury pod kierunkiem P. Dyrektor H. Kaczmarczyk miało bardzo trudne zadanie, ponieważ wszyscy finaliści wykazali się świetną znajomością wybranych, ...

CZYTAJ WIĘCEJ

WIĘCEJ WIADOMOŚCI POLONIJNYCH

Informacje Polonijnej Agencji Informacyjnej Stowarzyszenia "Wspólnota Polska"
pochodzą ze źródeł własnych, od osób prywatnych, mediów i organizacji polonijnych
ZACHĘCAMY PAŃSTWA DO UDZIAŁU W REDAGOWANIU WIADOMOŚCI POLONIJNYCH
PROSIMY O KONTAKT MAILOWY z redakcją   LUB   PRZEZ PROFIL FACEBOOK WSPÓLNOTY




POLECAMY DZIAŁANIA WSPÓLNOTY POLSKIEJ










LETNIA AKADEMIA KULTURY I JĘZYKA POLSKIEGO


AKADEMIA
TORUŃ

PROJEKT WSPÓLNOTY POLSKIEJ

WIĘCEJ

AKADEMIA
OPOLE

PROJEKT WSPÓLNOTY POLSKIEJ

WIĘCEJ

AKADEMIA
OLSZTYN

PROJEKT WSPÓLNOTY POLSKIEJ

WIĘCEJ

AKADEMIA
POZNAŃ

PROJEKT WSPÓLNOTY POLSKIEJ

WIĘCEJ

AKADEMIA
WROCŁAW

PROJEKT WSPÓLNOTY POLSKIEJ

WIĘCEJ

AKADEMIA
POZNAŃ

PROJEKT WSPÓLNOTY POLSKIEJ

WIĘCEJ

ZAPRASZAMY NA STRONĘ LETNIEJ AKADEMII KULTURY I JĘZYKA POLSKIEGO

STRONA AKADEMII








"LATO Z POLSKĄ" 2018

Trwa "Lato z Polską" - akcja Stowarzyszenia "Wspólnota Polska" skierowana do polskich dzieci z wielu krajów zamieszkiwanych przez Polaków i Polonię. Przedsięwzięcie jest finansowane ze środków otrzymanych od Kancelarii Senatu w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą.


ZAPRASZAMY NA STRONĘ "LATA Z POLSKĄ 2018"





NAUKA I SZKOLNICTWO


STYPENDIA "WSPÓLNOTY POLSKIEJ"

STOWARZYSZENIE "WSPÓLNOTA POLSKA"
OGŁASZA NABÓR WNIOSKÓW NA STYPENDIA SOCJALNE I NAUKOWE
SEMESTR JESIENNY 2018.

Jeżeli jesteś Uczniem / Uczennicą / Studentem / Studentką / Doktorantem / Doktorantką polskiego pochodzenia, urodziłaś/urodziłeś się za granicą lub od co najmniej 5 lat mieszkasz poza Polską:

 • uczysz się albo studiujesz w Polsce
 • uczysz się albo studiujesz za granicą
 • posługujesz się językiem polskim w stopniu komunikatywnym
 • aktywnie działasz na rzecz środowiska polonijnego w swoim kraju lub rozwijasz współpracę z organizacjami wspierającymi Polonię
 • wyróżniasz się dobrymi wynikami w nauce lub znajdujesz się w trudnej sytuacji materialnej
 1. przeczytaj wprowadzenie do wniosku w naszym portalu
 2. wybierz właściwy rodzaj stypendium zgodnie z Twoimi potrzebami
 3. przygotuj wymagane w procesie aplikacji dokumenty
 4. wypełnij formularz - wniosek online i załącz wymagane dokumenty w wersji elektronicznej


STYPENDIA WSPÓLNOTY POLSKIEJ



DOFINASOWANIE POLSKICH SZKÓŁ SPOŁECZNYCH

Stowarzyszenie „Wspólnota Polska”
na podstawie umowy z Kancelarią Senatu
realizuje w 2018 r. projekty wsparcia oświaty polonijnej, których celem jest dofinansowanie działalności polskich szkół społecznych.


AKTUALNE PROJEKTY DLA SZKÓŁ


KTO MOŻE OTRZYMAĆ DOFINANSOWANIE?


O dofinansowanie mogą ubiegać się szkoły, które spełniają poniższe kryteria: posiadają własne konto bankowe, mają charakter społeczny, funkcjonują przynajmniej przez jeden cały rok szkolny, a rozliczają koszty poniesione w drugim roku szkolnym funkcjonowania lub kolejnym.


WIĘCEJ O DOFINANSOWANIU SZKÓŁ







BIEG 1918
RUN 1918


ŁĄCZY NAS







CZYM JEST BIEG 1918

W roku obchodów Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości przez Polskę Polski Komitet Olimpijski oraz Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” inicjują organizację w dniu 11 listopada 2018 r. na całym świecie Polonijnych Biegów Niepodległości.

Wracając pamięcią do tych historycznych wydarzeń, wpisując się w narodowe obchody Stulecia Odzyskania Niepodległości przez Polskę, chcemy aby w każdym polskim i polonijnym środowisku zorganizowano bieg w miejscach zamieszkanych przez Rodaków.

Pragniemy, żeby ta szczególna rocznica stała się okazją do organizacji wyjątkowej imprezy sportowej, a tym samym łączyła Polonię i Polaków w świecie. Liczymy, że będzie to również okazja do ukazania wszystkim, jak ważna dla całych pokoleń Polek i Polaków była i jest idea walki o wolność.

Chcemy też przy tej okazji pokazać, że potrafimy się cieszyć i radośnie świętować rocznice naszych wielkich historycznych sukcesów i dzielić się tą radością z mieszkańcami krajów zamieszkanych przez Polonię poprzez ich włączenie jako uczestników biegów.


Przeczytaj "Apel do Rodaków"
prezesa Stowarzyszenia "Wspólnota Polska" Dariusza Piotra Bonisławskiego
i prezesa Polskiego Komitetu Olimpijskiego Andrzeja Kraśnickiego


Proponujemy, aby w ramach organizowanych biegów jeden dystans wynosił symbolicznie 1918 metrów, tak aby podkreślić ich wyjątkowość oraz rocznicowy charakter.

Wierząc, że inicjatywa spotka się z odzewem wielu środowisk polskich i polonijnych, zachęcamy do promowania tego pomysłu na wszelkich forach polskich i polonijnych, tak aby w roku Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości przez Polskę jak najwięcej osób dowiedziało się o naszej pięknej historii oraz umiłowaniu wolności i patriotyzmu.




Organizacją inicjującą przeprowadzenie Polonijnych Biegów Niepodległości jest
Stowarzyszenie „Wspólnota Polska”.



WIĘCEJ O BIEGU 1918









Misja medyczna

Program wsparcia działań medycznych
dla środowisk polskich i polonijnych
realizowany przez Stowarzyszenie "Wspólnota Polska"



WIĘCEJ O MISJI MEDYCZNEJ










artem polonica

Wilnoteka

Festiwal Teatrów Szkolnych i Teatrałki 2018

Wilno teatrem stoi co udowadniają od najmłodszych lat swoim zaangażowaniem, pasją i bogatą wyobraźnią dzieci z polskich szkół .

18 kwietnia w Domu Kultury Polskiej w Wilnie odbył się zorganizowany przez Macierz Szkolną XXII Festiwal Teatrów Szkolnych, zaś dzień później Szkoła im. Szymona Konarskiego w Wilnie zaprosiła na swój tradycyjny przegląd "Teatrałki". Obie imprezy przyciągnęły wielu młodych aktorów-amatorów, którzy pomimo braku profesjonalnego wykształcenia całkiem dobrze odnaleźli się na scenie.

Polecamy materiał o Festiwalach w naszym portalu ...

FIlm: Wilnoteka







Zostań Wolontariuszem Wspólnoty!


 • Jeśli chcesz podarować swój wolny czas Polonii i Polakom mieszkającym za granicą;
 • Jeśli pragniesz więcej dowiedzieć się o sobie i o Polonii, rozwinąć swoje umiejętności i pomóc rozwijać je innym, realizować swoje pomysły;
 • Jeśli chcesz propagować, wspierać nauczanie języka polskiego oraz podtrzymywanie jego znajomości wśród Polonii i Polaków mieszkających za granicą;
 • Jeśli pragniesz upowszechniać w środowiskach polonijnych wiedzy o kulturze polskiej i współczesnych zjawiskach w życiu społecznym, gospodarczym i politycznym kraju;
 • Jeśli czujesz, że potrafisz działać na rzecz polskiego dziedzictwa kulturowego poza granicami kraju;
 • Jeśli chcesz pomagać w organizowaniu działań i akcji charytatywnych;
 • Jeśli pragniesz czuć się potrzebnym to

WIĘCEJ O WOLONTARIACIEJ















BIBLIOTEKA
STOWARZYSZENIA

Stowarzyszenie "Wspólnota Polska"
proponuje lekturę artykułów i wydawnictw multimedialnych traktujących o polskiej historii, kulturze i tradycji.




facebook